Fadhili Mpunji

Tanzanian Freelancer, Residing in Beijing, China | International Relations Expert | fadhili@gmail.com

Maendeleo na Usalama wa Mtandao vinatakiwa kwenda sambamba

Kwa mara nyingine tena, China ni mwenyeji wa mkutano kuhusu mtandao wa Internet, unaofanyika ...

Rais Magufuli anastahili pongezi, na kuungwa mkono

Katika moja ya mambo ambayo huwa najiuliza na nashindwa kupata majibu kuhusu sisi watanzania ...

Mradi wa ujenzi wa Reli ya Kati kuleta mapinduzi kwenye sekta ya usafiri Tanzania

KILIO cha miaka mingi cha tatizo la usafiri wa Reli ya Kati kinaonekana kinakaribia ...